Hva vet du om førerkort på bil?

Quiz med 12 spørsmål.

1. Når du øvelseskjører må du...

 • 2. Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs på...

 • 3. Hvor gammel må du være for å kunne ta teoriprøven?

 • 4. Personbil forkortes med klasse...

 • 5. Før du kjører opp, må politiet ha godkjent vandelen din. Hva er vandel?

 • 6. Hva er aldersgrensen for øvelseskjøring?

 • 7. Hvor mange prosent riktige svar må du ha på teoriprøven for å stå?

 • 8. Hvor mye anbefaler Vegvesenet at du øvelseskjører før du tar førerprøven?

 • 9. Personbil klasse B kan ha en maksimal totalvekt på...

 • 10. Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på...

 • 11. Hvor mye regner man med i snitt at det koster å ta førerkort?

 • 12. Hva er nedre promillegrens for kjøring av bil?