Hva vet du om mobbing?

Quiz med 12 spørsmål.

1. Er det straffbart å videresende eller dele krenkende ting andre har delt om noen på nett?

 • 2. Hva bør du gjøre hvis du opplever mobbing på nett?

 • 3. Er baksnakking mobbing?

 • 4. Hvor skjer mesteparten av mobbing?

 • 5. Hvis man selv føler at man blir mobbet, er det nok til at det kan kalles mobbing?

 • 6. Hva bør man gjøre hvis man mener at man blir mobbet?

 • 7. Kan det å ikke få være med i grupper på sosiale medier være mobbing?

 • 8. Finnes det en vei ut av mobbingen?

 • 9. Hvis du har sagt ifra om mobbing til skolen og det ikke skjer noe, hva kan du gjøre?

 • 10. Hvem ansvar for å gjøre noe med mobbing i en skoleklasse?

 • 11. Hva bør du gjøre om du ser eller vet om noen som blir mobbet?

 • 12. Kan skoler velge å overse mobbing?