Helsepersonell har taushetsplikt

Mange lurer på hvor grensen går mellom hva helsepersonell ikke kan si videre og hva de må si til foreldre eller andre. Helsepersonell har en streng taushetsplikt, men også andre plikter. Her får du vite litt mer om det.

Helsesykepleier og taushetsplikt
UNDER 16: Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre IKKE få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

Helsesykepleier og lege har, som annet helsepersonell, en streng taushetsplikt når det gjelder pasientens helse, sykdom, behandling og andre personopplysninger.

Dette står det mer om i pasientrettighetsloven og helsepersonelloven

Foreldres rett til å få vite

Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år.

For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.

Eksempler

Eksempel på dette er opplysninger om lettere psykiske problemer pga mobbing, problemer hjemme og kjærlighetssorg. Opplysninger om seksuell helse, prevensjon og lignende går også under opplysninger som det bør respekteres at foreldre ikke får innsyn i.

Foreldrenes innsynsrett må ses i sammenheng med barns selvbestemmelsesrett. I visse tilfeller kan barns selvbestemmelsesrett gå retten foreldre har til å samtykke til helsehjelp på barns vegne før de fyller 16 år.

Det er med andre ord ikke et helt klart svar på hva foreldre har innsynsrett i og ikke når du er under 16 år. Ditt beste og foreldrenes mulighet til å vite for å gjøre foreldrejobben, er hensyn som må vurderes.

Spør om du lurer!

Hvis du er usikker på om helsesykepleier eller lege må si noe videre til dine foresatte om det du forteller henne om, så spør ham eller henne om det. Du kan jo formulere det som et generelt spørsmål omtrent slik: "Hvis noen forteller deg om selvskading eller om graviditet, må du si det til foreldrene, da?" -Da vil du få vite hvordan hun/han vil tenke rundt alvorlighet og om eller eventuelt hvordan informasjon kan gis til foreldre.

Samtykke til å gi opplysninger videre

Du kan samtykke til at taushetsbelagte opplysninger gis videre (for eksempel til en lærer).

Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre hvis du er under 16 år. Opplysninger kan gis videre til annet helsepersonell som er med i behandlingen uten ditt eller foreldrenes direkte samtykke, med mindre du motsetter seg dette.

Hvis du eller foreldrene dine ikke gir slikt samtykke, kan taushetsbelagte opplysninger ikke gis videre.

Taushetsplikten skal ikke hindre at noen får hjelp

Taushetsplikten skal ikke være til hinder for at noen får hjelp, så helsesykepleier og lege vil legge stor vekt på å sikre at du får den helsehjelpen du ønsker eller trenger. Det betyr for eksempel at man kan få hjelp hos lege om man har fått en skade i sammenheng med noe kriminelt, uten at lege varsler politiet. Et annet eksempel er at du kan få resept på p-piller uten at foreldre får informasjon, hvis du trenger trygg prevensjon fordi du har sex, selv om du ikke har fylt 16 år.

Les mer om helseopplysningene dine og reglene for hva foreldre kan få vite eller ikke vite.

Når taushetsplikten må vike:

I noen spesielle tilfeller kan helsepersonellet måtte fravike taushetsplikten. Et eksempel kan være at helsepersonell har plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det er tegn på andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Når taushetsplikten settes til side, som det heter i loven, har pasienten i de aller fleste tilfeller rett til å bli gjort kjent med hvem som har fått opplysninger, og hvilke opplysninger som er gitt.

Må læreren eller foreldre vite?

Læreren på skolen har ikke rett til å vite hva du skal prate med helsesykepleier eller lege om, og helsesykepleier har ikke rett til å fortelle læreren hva det handler om, uten at du vil at hun skal gjøre det. Det er lurt å få skriftlig bekreftelse fra helsesykepleier om at du har vært hos henne til time, slik at du ikke får ugyldig fravær, men du trenger altså ikke å si til læreren hva som var grunnen til besøket hos helsesykepleier og helsesykepleier kan ikke fortelle det uten ditt eller dine foreldres samtykke. Hvis du selv ønsker å prate med helsesykepleier på skolen eller på Helsestasjon for ungdom, kan du gjøre det uten tillatelse fra foreldrene dine.

Noen ganger er det lurt at de får informasjon

Lærer eller foreldre kan være gode støttespillere, og hvis du ønsker det, kan helsesykepleier hjelpe deg å prate med dem om det som er litt vanskelig.

Helsesykepleier og lege skal alltid ha hensynet til ditt beste i fokus.

Brudd på taushetsplikten

Dersom du mener helsepersonell har brutt taushetsplikten kan du be Fylkesmannen vurdere forholdet​. Hvis Fylkesmannen mener at det foreligger alvorlig brudd på taushetsplikten, kan saken oversendes Statens helsetilsyn.​

Spørsmål og svar om taushetsplikt:

Spørsmål
Hei! Jeg er en jente på 14 og jeg lurer på om jeg kan dra til legen uten at foreldrene mine får vite noe. Jeg vet at leger har taushetsplikt, men jeg har også hørt at den ikke gjelder for barn under 16. Det jeg gjerne vil ha svar på er når taushetsplikten gjelder, og hvilke unntak som finnes når det gjelder taushetsplikt for leger. Håper på svar!

Svar:
Hei

Helsesykepleier eller annet helsepersonell skal respektere at du ikke ønsker å fortelle alt til foreldrene dine. Selvom barn og ungdom kan ta opp vanskelige temaer som abort, prevensjon eller overgrep i hjemmet, er det ikke sikkert at foreldre skal bli informert.

Du kan be om at helsepersonell ikke gir informasjon til foreldrene dine, men i noen tilfeller kan de mene at det er nødvendig å si fra likevel.

Barn som har fylt tolv år skal selv kunne være med å bestemme hvilken informasjon som skal gis til foreldre. Når man har fylt 16 år har kan ikke helsepersonell gi informasjon til foreldre uten ditt samtykke. Men frem til du er 16 år har foreldrene dine krav på informasjon.

Det betyr ikke at de må ha informasjon hver gang du for eksempel har vært hos helsesykepleier/legen, men det betyr at helsesykepleier må snakke med foreldrene dine hvis han eller hun:

  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å vite hvordan helsen din er.
  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg.
  • mener det er best for deg.

Helspersonell har dessuten plikt til å informere foreldrene dine hvis det er snakk om mer alvorlige psykiske lidelser, som for eksempel:

  • selvmordsfare
  • bruk av ulovlige rusmidler
  • fysiske skader på grunn av kriminelle handlinger

Dersom helsesykepleier/legen f.eks. mistenker at barnet er utsatt for noe svært alvorlig, f.eks. fysiske eller seksuelle overgrep, eller alvorlig omsorgssvikt, så har de plikt til å si fra til barnevernet om dette frem til du er 18 år

Hilsen Juristen, ung.no

Spørsmål
Hei! En venninne trenger å gå til legen, men er redd for at foreldrene skal finne ut at hun har vært der (hun skal teste seg for kjønnssykdommer). Vil de det, når hun er under 16?

Svar:
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!

Du lurer på om foreldrene til venninnen din vil få vite at hun har vært hos legen.

I Pasientrettighetsloven §3,4 står det bl.a:

  • Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret informeres.
  • Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Det betyr at foreldre ikke har krav på å vite at barnet har vært/skal på legetime hvis han/hun er over 16 år. Legen har i utgangspunktet taushetsplikt, men når man er under 16 år skal legen vurdere i hvert enkelt tilfelle om foreldrene skal informeres.

Derfor er det viktig at venninnen din sier til legen at hun ikke ønsker at foreldrene skal vite det, og så må legen vurdere det. Det er ganske vanlig at foreldre ikke informeres når jenta er 15 år.

Venninnen din kan også gå på helsestasjon for ungdom der hun bor for å teste seg for kjønnssykdommer der. Helsesykepleier har også taushetsplikt og det er gratis.

Lykke til!

Hilsen Helsesykepleier

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 06.11.2017

Kilder:

lovdata.no

Offentlig og kvalitetssikret
Helsesykepleier og taushetsplikt
UNDER 16: Hovedregelen er at foreldre har innsynsrett i barns journal når barnet er under 16 år. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre IKKE få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Sånn kan fastlegen hjelpe deg

Alle som bor i Norge har rett på fastlege. Fram til du er 16 år er besøk hos fastlegen gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Tegning av en gutt som er hos fastlegen sin (illustrasjon: ung.no)

Dette kan du snakke med en helsesykepleier om

Helsesykepleiere kan svare på spørsmål om kropp og helse, pubertet, sex- og samliv, problemer med venner eller familie, vanskelige tanker og følelser, bekymringer, livvstilsproblemer og annet.

Tegning av venterommet hos helsesykepleieren (illustrasjon: ung.no)

Taushetsplikt i skolen

Mange lurer på dette med taushetsplikt på skolen. Hva er det egentlig, hvem har taushetsplikt, og hva betyr det i din skolehverdag? Her er en oversikt.

Taushetsplikt i skolen
Aktuelt

Selvtillit i senga

Er du sjenert og redd for å ikke være god nok i senga? Å bli tryggere på deg selv i slike situasjoner, vil gjøre sex til en bedre opplevelse for deg.

Kjærester koser, men den ene ser litt betenkt ut (colourbox.com)

Hvordan slå opp med kjæresten

Har du mistet de store følelsene, men er redd for å såre kjæresten din? Er det andre ting som gjør at du føler at dere ikke passer sammen lenger? Det kan være vanskelig å avslutte et forhold.

Et par sitter på en seng og stemninga er rimelig dårlig (colourbox.com)

Weedensenteret.no: Nettside om cannabis

Lurer du på om det er farlig å røyke hasj eller marihuana? Eller har du spørsmål om hvordan cannabis påvirker din helse?

Weedensentert.no (Helsedirektoratet/Pol)