Taushetsplikt i skolen

Hva forblir mellom deg og de ansatte på skolen? Hva har de lov til å si videre, og hva har de ikke? Her får du en oversikt over hva taushetsplikt i skolen innebærer.

TAUSHETSPLIKT: Lærere eller andre som jobber på skolen din har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle videre til andre noe du har fortalt dem. Illustrasjon: ung.no

Taushetsplikt betyr at noen ikke kan fortelle noe personlig eller privat de har fått vite videre til noen andre.

Hvem har taushetsplikt i skolen?

Alle de ansatte på skolen har taushetsplikt. Det betyr at verken lærer, rektor, helsesykepleier, rådgiver, assistenter eller vikarer kan fortelle noe du har sagt til dem videre til kolleger, elever, venner, familie eller folk som jobber i ulike hjelpetjenester uten at du, eller dine foreldre, gir dem lov.

De har heller ikke lov til å skrive om det, eller vise frem bilder eller private eiendeler som gjør at andre kan forstå det de ikke har lov å si.

Taushetsplikten varer livet ut. I boksen under finner du eksempler på informasjon som beskyttes av taushetsplikten:

Straffbart å bryte taushetsplikten

Brudd på taushetsplikten er svært alvorlig. Faktisk kan den som bryter taushetsplikten straffes med bøter eller fengsel.

I hovedsak vil rektor komme med en advarsel eller si opp den som har brutt taushetsplikten. Det er rektor sitt ansvar å sørge for at de ansatte på skolen følger reglene om taushetsplikt.

Det er viktig at du melder ifra, enten til rektor eller til statsforvalteren i ditt fylke, dersom du mener at noen ansatte på skolen har brutt taushetsplikten. Siden det er straffbart å bryte taushetsplikten, kan det også anmeldes til politiet.

Unntak fra taushetsplikten

Enkelte ganger gjelder ikke taushetsplikten.

Dersom en ansatt ved skolen mener det er grunn til å tro at det er fare for liv og helse, har de plikt til å fortelle om det til noen som kan hjelpe, og må med det bryte taushetsplikten. Dette kalles opplysningsplikt.

Det kan også være hvis en lærer er bekymret for at en elev ikke har det bra hjemme. For eksempel skal en ansatt si ifra til barnevernet dersom han eller hun har grunn til å tro:

  • at en elev blir mishandlet hjemme
  • at eleven blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt
  • at eleven har store problemer med oppførselen sin (atferdsvansker)

Taushetsplikten gjelder heller ikke dersom du gir samtykke til at opplysningene gis videre. Det betyr at du kan si til læreren at det er greit at han eller hun sier det videre til akkurat den du bestemmer. Du kan når som helst trekke dette samtykket tilbake.

Hva kan foreldre få vite?

Hovedregelen er at det er du selv som skal bestemme hvilke opplysninger andre skal få om deg. Men fordi du er et barn frem til du er 18 år, og dine foreldre har plikt i å ta vare på deg, så kan de likevel å få opplysninger av skolen om deg.

Selv om læreren kan gi informasjon om dine personlige forhold, så betyr det ikke at han eller hun må. Læreren må vurdere hva som er best for deg og før læreren bestemmer seg skal han eller hun også høre hva du synes.

Alvoret i saken, og hvor gammel du er, avgjør om foreldrene dine kan få informasjon og hvilken informasjon de skal ha. Her er noen eksempler:

Skrevet av Barneombudet, i samarbeid med ung.no

Sist oppdatert: 17.03.2022

Offentleg og kvalitetssikra
TAUSHETSPLIKT: Lærere eller andre som jobber på skolen din har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle videre til andre noe du har fortalt dem. Illustrasjon: ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Helsepersonell har taushetsplikt

Får foreldrene dine eller andre vite hva du har sagt til legen eller helsesykepleier? Hva menes det egentlig med at de har taushetsplikt?

Helsesykepleier og taushetsplikt

Barneombudet er også for ungdom

Barneombudet er «vaktbikkja» som har i oppgave å passe på at barn og unges rettigheter blir overholdt og fulgt. Les hvordan Barneombudet kan hjelpe deg.

Barneombud Inga Bejer Engh ser rett inn i kamera, og smiler.
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)