Arbeidskontrakt og attest

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Sist oppdatert: 06.12.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Person som signerer en kontrakt
KONTRAKT: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes. Foto: Pexels/Karolina Grabowska

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, og det er ingen unntak fra denne regelen.

Hvorfor er det viktig med kontrakt?

Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. Mange konflikter kan bli unngått med en tydelig arbeidsavtale som er inngått så tidlig som mulig.

I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha.

Det er arbeidsgiver som skriver kontrakten, men det er viktig at du leser nøye gjennom før du signerer. Er det noe du ikke er enig i? Da må du ta opp dette med din arbeidsgiver før du signerer.

Hva skal være med i en arbeidskontrakt?

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med. Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

I tillegg må kontrakten opplyse om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

Muntlig avtale er også forpliktende

Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på.

Ifølge arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Arbeidskontrakt kan du laste ned hos Arbeidstilsynet eller hos LO.

Attest

Du har også krav på en skriftlig sluttattest. Dette står i arbeidsmiljøloven § 15-15. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet.

Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

Fakta

Problemer eller spørsmål?

Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynet på telefon eller chat

Du kan også stille spørsmål på ung.no/oss.

Åpen

JobbRettighetene dine
Person som signerer en kontrakt
KONTRAKT: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes. Foto: Pexels/Karolina Grabowska

Fakta

Problemer eller spørsmål?

Du kan ta kontakt med Arbeidstilsynet på telefon eller chat

Du kan også stille spørsmål på ung.no/oss.

Åpen

JobbRettighetene dine

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?