Arbeidskontrakt og attest

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Jente skriver kontakt (colourbox.com)
VIKTIG: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes.

Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det står i kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

Det er arbeidsgiver som skriver kontrakten, men det er viktig at leser nøye gjennom før du signerer. Er det noe du ikke er enig i? Da må du ta opp dette med din arbeidsgiver før du signerer.

Hva skal være med i en arbeidskontrakt?

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med. Dette står i Arbeidsmiljøloven (§ 14-6).

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Ditt navn, og arbeidsgivers navn.
 • Arbeidsplassen.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når du starter i jobben.
 • Dersom arbeidsforholdet er midlertidig må det stå forventet varighet og grunnlaget for ansettelsen.
 • Eventuell informasjon om prøvetid. Den første tiden i ny jobb er gjerne såkalt prøvetid. Det vil si at både arbeidsgiveren og du skal se om du passer til jobben. Prøvetid gjelder bare om det er inngått skriftlig avtale om det, og kan ikke vare mer enn seks måneder. I kontrakten skal det komme tydelig fram hvor lenge prøvetiden varer.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for når du skal ha ferie.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister. Denne forteller hvor lenge du skal være i jobben etter at du velger å si opp jobben din, og sier også noe om hvor lenge du har rett til å jobbe dersom du blir oppsagt.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden.
 • Lengden på pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.v. Du kan lese mer om disse ordningen på arbeidsmiljøloven.no.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.


Muntlig avtale er også forpliktende

Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på.

Ifølge arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Arbeidskontrakt kan du laste ned hos Arbeidstilsynet eller hos LO.

Attest

Du har også krav på en skriftlig sluttattest. Dette står i arbeidsmiljøloven § 15-15. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet.

Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 06.07.2020

Offentlig og kvalitetssikret
Jente skriver kontakt (colourbox.com)
VIKTIG: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes.

Fakta

Problemer?

Får du problemer kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet på 73 19 97 00 eller stille spørsmål på ung.no/oss.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Dette må du vite om lønn og feriepenger

Aldri hørt om tariff, feriepenger eller lønnsslipp? Da bør du lese dette.

Pengesedler, 200-lapper (Foto: Colourbox.com)

Rettigheter når du jobber

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)
Aktuelt

Vanlige bivirkninger av p-piller og annen hormonell prevensjon

Alle legemidler har en virkning, men også potensielle bivirkninger. Her finner du en oversikt over hvilke bivirkninger de ulike hormonelle prevensjonsmetodene kan gi.

Jente i slutten av tenårene lener seg mot et metallgjerde og kikker ut av det.

Reglene for fravær på videregående skole

På grunn av smittesituasjonen er fraværsreglene endret ut skoleåret.

Gutt med caps går ute på gata

Spørsmål og svar om korona og vaksine

Her finner du svar på mange vanlige spørsmål om korona og vaksine for ungdom. For å begrense smitten, er det viktig med vaksinering.