Selvhjelpsverktøy

Her finner du apper, videoer og kurs som du kan bruke til å lære om hvordan du kan håndtere ulike følelser og situasjoner i livet. Alle verktøyene er faglig godkjent og gratis å bruke.

Logo for Ung Face It
NETTSIDEnorsk bokmål

Ung Face It er et selvhjelpsverktøy på nett for deg som er ung og synes det er vanskelig å leve med en tilstand eller skade som påvirker utseendet.

Det kan være utfordrende å leve med et utseende som skiller seg ut. Kanskje får du spørsmål eller kommentarer om din tilstand? Kanskje sliter du med negative tanker om kroppen og utseendet ditt?

Ung Face It er et selvhjelpsverktøy for ungdom med en tilstand eller skade som påvirker utseendet. Programmet kan bidra til å styrke selvtillit og minske engstelse i sosiale situasjoner.

Ung Face It er tilpasset ungdom i alderen 12 til 17 år, men kan også brukes av deg som er eldre eller yngre enn denne aldersgruppen. Programmet er delt opp i 7 kapitler og inneholder tekst, animasjoner, eksempler og øvelser. Det anbefales å jobbe med et kapittel per uke og å bruke minst 30 minutter til hvert kapittel. Ung Face It er nettbasert, trygt å bruke og gjennomføres selvstendig på mobil, nettbrett eller PC.

Faglig ansvarlig: Senter for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus

Logo for Grubl
45 minutter
Mobil-appnorsk bokmål

Grubl er en app som kan hjelpe deg å gruble mindre. Du får se en serie om stress, oppmerksomhet og grubling, og du får øvelser som kan gi deg bedre kontroll over grublingen.

«Grubl» er en helt ny populærvitenskapelig helseapp laget for deg som ønsker å gruble mindre. Å bruke «Grubl» er enkelt og trygt:


1. Du starter med en kort sjekk av helse og humør (den vil bli nyttig når opplegget er over).
2. Du ser en programserie om hvordan stressystemet settes i gang av grubling, og lærer hva oppmerksomheten har å si for hvordan vi har det.
3. Du får tilgang til ulike eksperimenter og små øvelser som gir deg bedre kontroll over grubling og bekymring i 12 dager.
4. Du svarer en gang til på spørsmål om helse og humør. Har du fått det bedre?

Faglig ansvarlig: Brorson og Sande AS

Utviklet av: Youwell AS

Logo for Heia meg - Starthjelp til å endre livsstil
Mobil-appnorsk bokmål

Heia meg er en app for deg som vil endre vaner og få en sunnere hverdag. Appen gir deg daglige heiarop og nyttige triks.

Det er krevende å endre livsstil og lykkes med sunnere hverdagsvaner. Ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig. Et enkelt verktøy i lomma gjør det lettere å komme i gang og holde ut lenge nok til at det går mer av seg selv. Heia meg lar deg velge hva du vil ta tak i – og minner deg hver dag på hva du har startet på.

Faglig ansvarlig: Helsedirektoratet

Utviklet av: Apt

Logo for Slutta-app
Mobil-appnorsk bokmål

Slutta er en app som kan gjøre det lettere for deg å slutte med røyk og snus. Gjennom appen får du gode råd og tips, og daglige motivasjonsmeldinger.

Har du tenkt å slutte med snus eller røyk? Slutta-appen er klar til å hjelpe deg på veien.

Med Slutta-appen får du daglige motivasjonsmeldinger som kan hjelpe deg. Den gir også råd og tips, og en oversikt over tiden siden du slutta.

Helsedirektoratet er dataansvarlig for denne appen.

Faglig ansvarlig: Helsedirektoratet

Logo for Gå10 - Gå 10 minutter hver dag
Mobil-appnorsk bokmål

Gå10 er en app for deg som trenger motivasjon for å komme i gang med mer bevegelse. Appen registrerer tiden du går, og gir ekstrapoeng for tempo.

Gå10 er et enkelt verktøy for deg som trenger mer trim og vil ha litt drahjelp. Gå10 registrerer de minuttene du går – og gir deg ekstrapoeng når du går i friskt tempo.

Dette verktøyet inngår som en del av kampanjen Lev.

Faglig ansvarlig: Helsedirektoratet

Utviklet av: Helsedirektoratet

Logo for Slettmeg.no
10 minutter
NETTSIDEnorsk

Føler du deg krenket på nett? Slettmeg.no er her for å hjelpe.

På slettmeg.no finner du en rekke veiledninger som kan hjelpe deg med alt fra å takle seksuell utpressing til å fjerne uønsket innhold fra internett.
Dersom en veiledning ikke møter ditt behov, kan du også benytte kontaktskjema eller kontakte tjeneste direkte over telefon for ytterligere bistand av våre erfarne rådgivere. Tjenesten er helt gratis og taushetsbelagt.
Om du ønsker enda mer informasjon, så besøk Slettmeg.no.

Om du ønsker enda mer informasjon, så besøk Slettmeg.no

Faglig ansvarlig: Norsk senter for informasjonssikring.

Utviklet av: Norsk senter for informasjonssikring.

Logo for Selvhjelperen
NETTSIDEnorsk bokmål

Selvhjelpsverktøy for ungdom mellom 13–20 år, som inneholder både en mental helsesjekk og ulike kurs for å mestre hverdagen og egen psykisk helse.

Selvhjelperen er et digitalt verktøy rettet mot ungdom mellom 13 og 20 år, og inkluderer kurs, øvelser og en mental helsesjekk. Den "Mentale Helsesjekken" gir et innblikk i psykisk helse og tilpasser anbefalinger for kurs og øvelser basert på individuelle behov.

De evidensbaserte kursene dekker ulike tema innen mental helse, som blant annet stress- og angsthåndtering, utvikling av bedre vaner, forbedring av motstandskraft og søvnkvalitet. Kursene inneholder videoer, tekst, quizer og øvelser, og gir kunnskap og ferdigheter for å takle utfordringer i hverdagen, slik at man kan opprettholde god mental helse.

Faglig ansvarlig: Lifekeys AS

Utviklet av: Lifekeys AS

Logo for Tankevirus
75 minutter
Mobil-appnorsk bokmål

Tankevirus er en app som kan hjelpe deg hvis du har negative tanker. Gjennom daglige videoer og små morsomme oppgaver får du hjelp til å håndtere disse tankene.

Tankevirus er en populærvitenskapelig video-app som inviterer deg til å se på hverdagen din på en ny måte.

Du starter med å se en artig og prisbelønnet programserie om «det psykologiske immunforsvaret», «tankevirus» og «psykologiske vitaminer». Når programserien er sett, åpner appen en ny liten film hver morgen i tre uker. Hver film er kort - bare et minutt eller to - og inneholder en liten oppgave eller et tips som du skal ta med deg inn i nettopp den dagen. Slik får du hjelp til å avsløre tankevirus i hverdagen din, og øvelse i å bruke psykologiske vitaminer i møte med infiserte tanker.

Appen tester også ditt psykologiske immunforsvar før og etter opplegget slik at du kan se med egne øyne om de psykologiske vitaminene har hjulpet eller ikke.

Faglig ansvarlig: Brorson og Sande

Utviklet av: Brorson og Sande/Youwell AS

Logo for UngSpotlight
Mobil-appnorsk bokmål

UngSpotlight er et selvhjelpsprogram for deg som er redd for å snakke foran klassen. I programmet lærer du teknikker som kan hjelpe deg i slike situasjoner.

UngSpotlight er et selvhjelpsverktøy for ungdommer mellom 13-18 år som er redde for å snakke foran klassen hvor dette påvirker aktiviteten i timene. Treningsprogrammet varer i seks uker, og det er anbefalt å jobbe med programmet minst tre ganger i uken.

Frykt for å snakke foran andre er en veldig vanlig frykt som er særlig plagsomt i skolealder der det er vanskelig å unngå å snakke foran andre. Dersom man opplever mye ubehag ved presentasjoner eller høytlesing i klassen kan det føles som om det aldri kan bli bedre. I dette programmet vil du lære deg teknikker for å mestre dette.

Utviklet av: Youwell AS og Helse Bergen HF

Logo for Asylbarn.no
10 minutter
NETTSIDEnorsk

På asylbarn.no kan du få informasjon om asylprosessen fra A-Å.

På asylbarn.no kan du få informasjon om asylprosessen fra A-Å på mange språk. Enten du søker asyl selv, eller ønsker å lære mer om hvordan det er å være asylsøker. Informasjonen på siden finnes på 16 ulike språk. Bak asylbarn.no står Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE).

Om du ønsker enda mer informasjon, så besøk Asylbarn.no

Faglig ansvarlig: Utlendingsdirektoratet (UDI).

Utviklet av: Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE).

Logo for Hva er innafor?
NETTSIDEnorsk bokmål

Et verktøy der du mellom 13-19 år kan få informasjon og veiledning om seksuell adferd. I tillegg til å lære mer om temaer som porno, onani, samtykke, bildedeling og mer, kan du få konkrete råd og veiledning om seksuell adferd gjennom en anonym quiz.

I veiledningsverktøyet "Hva er innafor?" er det barn og unges egen nysgjerrighet rundt temaer om seksualitet som skal bidra til å redusere tidlig utvikling av problematisk og skadelig seksuell atferd.

Målgruppen er 13-19 år.

"Hva er innafor?" ønsker å øke bevissthet og gi selvinnsikt om seksuell atferd, for å hjelpe ungdom til selvregulering, samt synliggjøre veier til ytterligere veiledning og hjelp.

Veiledningsverktøyet er todelt:

  • I den ene delen får ungdommen mulighet til å utforske ulike temaer gjennom korte og informative tekster ("Lær mer") .
  • I den andre delen kan ungdom som kanskje er bekymret for sine seksuelle tanker eller adferd få mer innsikt i et utvalg av situasjoner innenfor problematisk seksuell atferd, og få råd og veiledning. Denne delen av løsningen er utformet som en anonym quiz. Ungdommen velger et tema innen problematisk seksuell atferd og besvarer tilhørende spørsmål med svaralternativer. Basert på ungdommens svar får hen et resultat, med råd og veiledning om hva hen bør foreta seg. Det vises blant annet til relevante artikler og animasjoner, chattetjenester og hjelp som er kvalitetssikret av Helsedirektoratet.

"Hva er innafor?" er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med fagpersoner og Bufdir.

Den tekniske løsningen er laget av Norsk Helsenett på Helsenorge.

Faglig ansvarlig: Helsedirektoratet

Utviklet av: Norsk helsenett (NHN)