Personvernerklæring

Din sikkerhet og personvern er viktig for oss på ung.no. Les mer om hva personvern er, og ikke minst hvordan vi tar vare på ditt personvern.

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Skjermbilde fra Ung.no sin spørsmål og svar side

Hva er personvern?

Ditt personvern er viktig for oss i ung.no. Når vi mottar personopplysninger om deg sier vi at vi behandler dine personopplysninger. Vi blir da behandlingsansvarlig for disse opplysningene.

Det er vårt ansvar å behandle dine personopplysninger på en lovlig måte. I denne personvernerklæringen har du har rett til å få informasjon om hvem vi er, hvorfor vi behandler personopplysninger om deg og hvordan vi behandler disse opplysningene.

Lov om personvern

I 2018 fikk Norge en ny lov om personvern. Loven om personvern er nesten lik for alle medlemslandene i EU og EØS. Ditt personvern handler om ditt privat- og familieliv, og at alle mennesker må respektere ditt privatliv.

Visste du at retten til privatliv og familieliv er en menneskerettighet? Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Norges Grunnlov har bestemt at alle mennesker har rett på privat- og familieliv.

Det betyr at myndighetene i Norge, som er staten og kommunen, ikke har lov til å krenke din rett til privatliv. Staten og kommunen skal jobbe for at ditt privatliv og din personlige integritet blir passet på.

Hva er personopplysninger?

Når du sender inn spørsmål til ung.no deler du informasjon om deg selv eller andre.

Opplysninger som beskriver hvem du er kan være navnet ditt, alderen din, hårfargen din, hobbyene dine, interessene dine og hvilken skole du går på eller om du har noen sykdommer. Dette kalles personopplysninger – personlige opplysninger. Du eier opplysninger om deg selv.

Men hvis du er under 18 år kan det noen ganger være slik at foreldrene dine, omsorgspersonen din eller vergen din – eier noen av dine personopplysninger. Da kan de bestemme over disse opplysningene og dele dem for med for eksempel skolen din.

Men du eier stort sett opplysninger om deg selv og skal selv få velge frivillig når du vil dele dem med andre.

Når du velger å dele dine personopplysninger med andre så samtykker du. Men, det betyr ikke at de du deler dem med kan gjøre hva de vil med personopplysningene dine. Dere må være enige på forhånd om hva dine personopplysninger skal brukes til.

Taushetsplikt og avvergingsplikt

Vi som jobber i ung.no har taushetsplikt. Det betyr at vi aldri skal dele med andre det du forteller oss når du tar kontakt. Du skal kunne stole på oss. Men, vi som jobber i ung.no har en meldeplikt som kalles avvergingsplikt.

Det betyr at vi i ung.no må varsle politiet hvis vi får vite at du utsettes for vold, overgrep eller det på annen måte er stor fare for ditt liv og din helse.

Det betyr også at ung.no har plikt til å varsle innsendte spørsmål som inneholder alvorlige trusler eller som avdekker alvorlige kriminelle handlinger, mulige alvorlige kriminelle handlinger, eller akutt fare for liv og helse. Du kan lese mer om avvergingsplikten på plikt.no.

Dette må vi gjøre selv om du ikke ønsker å få hjelp. Det er ikke lov å skade andre eller seg selv.

Ellers har vi som jobber i ung.no alltid taushetsplikt. Det vil si at du kan fortelle oss det du ønsker å fortelle og vi skal ikke si det til noen andre. Du skal kunne stole på oss.

Hva slags personopplysninger behandler vi om deg?

Når du sender inn spørsmål på ung.no så deler du dine personopplysninger om deg selv eller andre med oss.

Personopplysningene vi mottar fra deg kan være navnet ditt, beskrivelse av din familiesituasjon, gateadresse, hvor du bor, skolen din, e-postadressen din eller IP-adressen din for å nevne noen.

En IP-adresse er «adressen» til datamaskinen, telefonen eller nettbrettet ditt. IP-adressen skrives som regel med fire ulike heltall med punktum imellom, og kan for eksempel se sånn ut: 101.101.10.101. En IP-adresse er også en personopplysning.

Ung.no og våre svarere får ikke vite hvem du er når du sender inn spørsmål til oss. Hvis politiet mener at det er fare for liv og helse etter at vi har varslet, kan de hente ut IP-adressen din for å hjelpe deg så fort som mulig.

Det er bare politiet som har tilgang til IP-adressen din. IP-adressen slettes etter én uke.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Vi i ung.no behandler dine personopplysninger i vår spørretjeneste for å kunne svare på spørsmålene dine.

Vi i ung.no jobber i Barne, - ungdoms, og familiedirektoratet og vi bryr oss om hvordan du har det i livet ditt. Spørsmålene som du eller andre ungdom sender oss er veldig forskjellige. Det kan være spørsmål om treningstips, lekser, kjæreste, venner, familie og sykdommer.

Vi ønsker å svare på dine og andre ungdommer sine spørsmål fordi vi ønsker å gi dere informasjon om hvilke rettigheter dere har - og hvilke muligheter dere har i livet. Vi ønsker å hjelpe deg til å ta gode valg for deg selv og de som er rundt deg.

Når du sender inn spørsmål til oss i ung.no så ber vi om at du sender oss kun de opplysningene du mener er nødvendig for at vi skal kunne gi deg et svar.

Dette kalles formålsbegrensning og det betyr at du kun gir fra deg opplysninger om deg selv som er nødvendig for å kunne svare på ditt spørsmål. På den måten passer du på ditt eget personvern og at du aldri gir fra deg mere opplysninger om deg selv enn som er nødvendig. Da verner du om privatlivet ditt.

Hvis noen skriver noen til oss i ung.no som er krekende og i strid med loven så vil vi gjerne fjerne det eller endre språkbruken slik at det ikke virker støtende på andre.

Du velger fritt om du vil dele dine personopplysninger med oss

Når du skriver opplysninger om deg selv i spørretjenesten så velger du fritt om du ønsker å gjøre dette. Det er du som samtykker til at vi kan få dine personopplysninger for å svare på dine spørsmål.

Vi har alltid en plikt til å behandle dine personopplysninger lovlig og vi kan ikke dele de med noen andre eller bruke de til noe annet enn å svare på dine spørsmål.

Samtykkeskjema finner du på spørretjenestens side og du kan når som helst trekke samtykke ditt tilbake ved å sende oss en mail: ungredaksjonen@bufdir.no.

Hvis du ikke ønsker å samtykke til at vi kan behandles dine personopplysninger behøver du ikke sende oss dine spørsmål i spørretjenesten. Da kan du isteden søke blant spørsmål og svar og artikler som allerede ligger på ung.no. Kanskje finner du svar på det du lurer på.

Spørsmålene som sendes inn til ung.no legger vi ut på siden vår, men vi anonymiserer spørsmålene. Det betyr at vi tar bort opplysninger som kan røpe hvem det er som har sendt oss spørsmålet.

Spørsmålene som legges ut på ung.no kan leses og gjengis av andre, og forskere kan også bruke disse opplysningene hvis de ønsker det. Vi som jobber i ung.no synes det er viktig å løfte ungdommens stemme, og vi deler derfor også spørsmål som er publisert med forskere og media, når vi mener det har en nytte. Opplysningene i spørsmålet du har sendt inn inneholder da ikke personopplysninger, men er anonyme opplysninger. I noen tilfeller kan også anonymiserte spørsmål som ikke er lagt ut på ung.no bli brukt til analyser eller annen forskning.

Du kan når som helst si fra til oss hvis du ønsker at vi skal slette ditt spørsmål fra ung.no.

Dette kan du gjøre via epost eller spørretjenesten. Hvis du vil stille spørsmål, men ikke ønsker at det legges ut på ung.no, kan du skrive det i spørreskjemaet. Da lagrer vi det slik at bare du som har koden kan se det.

Du kan når som helst be om innsyn på opplysninger vi behandler om deg og du har rett til å korrigere disse dersom det er registrert feil opplysninger om deg. Hvis du ønsker å be om innsyn på personopplysninger som er lagret om deg ta kontakt med oss: ungredaksjonen@bufdir.no.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger så kan du sende en klage til vårt personvernombud: personvernombud og/eller sende klage til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no / www.datatilsynet.no.

For deltakere i spørreundersøkelser på ung.no

Personopplysninger som behandles

Når ung.no behandler svarene dine, vet vi ingenting om deg, bortsett fra opplysningene som du selv gir i svarene. I undersøkelsen kan du bli bedt om å oppgi alder, kjønn og geografisk lokasjon. Du som svarer er anonym og vi har ikke muligheten til å koble kjønn, alder og geografi mot enkeltpersoner.

Hva skal opplysningene brukes til?

Svarene du gir i undersøkelsene våre, blir slått sammen med svar fra de andre som har deltatt i undersøkelsen. Svarene kan bli delt med samarbeidspartnere anonymt og kan bli brukt til statistiske formål. Samarbeidspartnere kan være offentlige virksomheter eller virksomheter som utfører prosjekt på vegne av offentlige virksomheter. Digi-Ungprogrammet kan være et eksempel på et slikt samarbeid.

Det offentlige og personopplysninger

Noen ganger kan staten kreve å få dine personopplysninger selv om du ikke vil – altså selv om du ikke samtykker. Da bruker staten sin myndighet, og noen ganger sin tvangsmyndighet, til å kreve opplysninger fra eller om personer.

Staten kan gjøre dette fordi den må utføre noen offentlige oppgaver og tjenester for samfunnet og fellesskapet. Offentlige oppgaver og tjenester kan være skolevesenet, sykehusene, barnevernet, politiet for å nevne noen.

Hvis du lurer på noe om ditt personvern og hvordan vi i ung.no behandler dine personopplysninger – ta gjerne kontakt med oss ved å sende oss en mail og så vil vi svare deg så fort vi kan: ungredaksjonen@bufdir.no.

Vi i ung.no har også et eget personvernombud. Personvernombudet skal passe på at ingen krenker ditt personvern og din integritet ved å bruke dine personopplysninger på en ulovlig måte.

Hvis du ønsker å kontakte vårt personvernombud kan du sende en mail til vårt personvernombud.

Skjermbilde fra Ung.no sin spørsmål og svar side

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?