Årsrapport – ung.no i tall

I årsrapporten vår finner du nøkkeltall for trafikken på ung.no. I tillegg kan du blant annet lese om hva ungdommene lurer på, satsningsområder og hvordan vi jobber med sosiale medier.

Sist oppdatert: 11.04.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Forsiden på ung.nos årsrapport.
TALL: Få nøkkeltall for trafikken på ung.no i 2022, og les om trender i spørretjenesten.

Årsrapporten kan du laste ned her:

PDF- versjon av ung.nos årsrapport 2022

Rapporten inneholder:

 • Nøkkeltall
 • Introduksjon - hva er ung.no og for hvem?
 • Hvem er vi i ung.no
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Hva lurer ungdommene på?
 • Hvem svarer på ung.no?
 • Innhold – artikler og video
 • Sosiale medier
 • Digital ungdomsportal
 • Kompetansehevende tiltak
 • Ung.no merch

Hva betyr det?

En økt er tidsrommet der en bruker benytter for eksempel et nettsted eller en app aktivt. Alle bruksdata (skjermvisninger, aktiviteter, netthandel osv.) er knyttet til en økt.

Spørsmål er antall spørsmål innsendt til spørretjenesten på ung.no/oss. Før 2021 rapporterte vi kun på spørsmål besvart av fagpanelet i spørretjenesten.

Tidligere årsrapporter

Ung.no årsrapport 2021 i PDF-format

PDF av ung.nos årsrapport 2020

Nøkkeltall år for år

Tallene er hentet fra Google analytics.

Forsiden på ung.nos årsrapport.
TALL: Få nøkkeltall for trafikken på ung.no i 2022, og les om trender i spørretjenesten.

Hva betyr det?

En økt er tidsrommet der en bruker benytter for eksempel et nettsted eller en app aktivt. Alle bruksdata (skjermvisninger, aktiviteter, netthandel osv.) er knyttet til en økt.

Spørsmål er antall spørsmål innsendt til spørretjenesten på ung.no/oss. Før 2021 rapporterte vi kun på spørsmål besvart av fagpanelet i spørretjenesten.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider