Ung.no – kvalitetssikret informasjon til ungdom

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Sist oppdatert: 15.09.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Skjermbilde av Ung.no
UNG: Er du mellomm 13 og 20 år finner du svar på mye av det du lurer på som ung på ung.no.

Ung.no er statens informasjonskanal for ungdom. Vi tilbyr informasjon og veiledning til ungdom gjennom en nettside med offentlig informasjon, og en spørretjeneste der ungdom kan spørre om det de lurer på. Målgruppen vår er ungdom 13–20 år.

Ungdom har rett til å få informasjon

Ung.no skal tilby ungdom informasjon og veiledning som utvikler deres handlingskompetanse og setter dem i stand til å ta gode valg.

Ung.no er basert på artikkel 13 og 17 i barnekonvensjonen, som slår fast at barn og ungdom har rett til å få informasjon, og at staten skal sikre dette. Vi skal gi ungdom lett tilgang på kvalitetssikret informasjon om rettigheter, plikter og muligheter.

Fagpersonene i fagpanelet på ung.no svarer på spørsmålene som blir stilt, ut fra sin fagkompetanse og gjeldende retningslinjer. Vi skal ikke diagnostisere eller gi behandling. Vi skal gi nøytral, objektiv informasjon og vi skal gi ungdommene mulighet til å søke videre veiledning for hjelpen de trenger.

Ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og samarbeider med mange andre offentlige tjenester.

Hvem jobber i ung.no?

Ung.no består av en redaksjon som jobber med innholdet på nettsiden, og helsepersonell og andre fagpersoner som svarer på spørsmål i spørretjenesten.

Her kan du se hvem som svarer på spørsmål i spørretjenesten.

Samarbeidet med fagpersoner og helsepersonell sikrer at vi kan gi målrettet og god hjelp til alle.

Ung.no skal være relevant, trygg og oppdatert

Det betyr at ungdom skal finne den informasjonen de trenger, og at vi skal dekke de temaene som ungdom er interessert i – fra kropp, seksualitet og psykisk helse til fritid, jobb og utdanning.

Ung.no skal være en troverdig, tydelig og trygg aktør som tar ungdommene på alvor, og som de vet at de kan stole på.

Du kan ta kontakt med redaksjonen på ungno@bufdir.no.

Skjermbilde av Ung.no
UNG: Er du mellomm 13 og 20 år finner du svar på mye av det du lurer på som ung på ung.no.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider