Hva teller for karakteren?

23.11.2021 utdanningsrådgiver i samarbeid med ung.no

Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene settes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter dine karakterer.

Prøve på skolen (colourbox.com)
VURDERING: Husk at læreren din skal gjennomgå kompetansemålene og lærerplanen for hvert fag. Karakteren din settes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene.

Kompetansemålene i faget

Karakterene dine settes i all hovedsak etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene i fagene. Kompetansemål er alt du skal lære i hvert enkelt fag innenfor et bestemt tidsrom, og de står i læreplanen.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du søke opp læreplanene og lete frem målene du skal oppnå.

Det er viktig at klassen sammen med lærerne gjennomgår kompetansemålene og læreplanene for hvert fag. På den måten er det lettere å forstå hva som kreves i faget, og hvordan læreren vurderer. Du har også rett til halvårssamtale i hvert fag.

Standpunktkarakterer

Kunnskapen du viser underveis i skoleåret, skal være en del av grunnlaget for vurdering mot slutten av skoleåret.

Dette betyr at eleven har et ansvar for å være til stede, delta aktivt underveis og vise kompetanse som har betydning for standpunktkarakteren.

Læreren kan likevel ikke legge sammen karakterer fra underveisvurderingen og gi en standpunktkarakter som er et gjennomsnitt av disse. Han/hun må gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene.

Aktiv deltakelse i timene

Muntlig aktivitet kan være en del av vurderingsformene i faget, og da vil det du presterer av faglig, muntlig aktivitet i timene få betydning for karakteren din.

Læreren kan ikke sette karakter utelukkende basert på hvor ofte du rekker opp hånden i timen, men det kan lønne seg for din egen del, for å få med deg mest mulig av pensum.

Oftest lærer du mer ved å delta aktivt i timene, for eksempel ved å spørre når du lurer på noe, samt svare på spørsmål og bli med i samtaler om pensum og det dere jobber med.

Alle lærer imidlertid på forskjellig måte. Snakk med læreren og lag avtaler om hvilke undervisningsformer som fungerer best for akkurat deg.

Hvor mye fravær kan jeg ha?

Alle elever plikter å møte opp og delta i timene. Høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at læreren kan mangle vurderingsgrunnlag, og at du ikke får karakter i det hele tatt.

Du har rett til å få et varsel dersom du står i fare for at dette skal skje. I så fall er det viktig at du selv forteller læreren at du vil finne løsninger. Kanskje kan du få levere noen ekstra oppgaver, holde en muntlig framføring eller en prøve, slik at læreren får grunnlag til å sette karakter. Dette er ikke noe du som elev har krav på, men som du eventuelt kan avtale med din faglærer.

For elever ved videregående skole, er det egne fraværsregler som gjelder, og som det er særlig viktig å gjøre seg kjent med. Dette kan du lese mer om i artikkelen under:

Prøve på skolen (colourbox.com)
VURDERING: Husk at læreren din skal gjennomgå kompetansemålene og lærerplanen for hvert fag. Karakteren din settes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Skolehverdag

Les mer

Ungdomsskole

Les mer

Videregående skole

Les mer