God studieteknikk gjennom hele semesteret

Sliter du med å komme gjennom alt av pensum? Ender du alltid opp med skippertak like før eksamen? Vi har samlet noen tips som kan fungere for deg.

Sist oppdatert: 29.04.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

Notisblokker med franske gloser
INDIVIDUELT: For noen er det mest effektiv å notere aktivt mens man leser pensum, for andre fungerer ikke dette i det hele tatt. Finn de studieteknikkene som passer din måte å lære på.

Det finnes en jungel av tips til hvordan du som student på mest effektiv måte skal lære deg alt av pensum. Mange av de mest brukte studieteknikkene blir av enkelte forskere ansett som mindre effektive, men det er svært viktig å huske at studieteknikk er individuelt. En teknikk som funker for sidemannen på lesesalen er ikke sikkert at hjelper deg. Velg de teknikkene som passer best for deg, og din måte å lære på.

I denne artikkelen har vi samlet noen konkrete tips som er lurt å prøve helt i starten av semesteret. For mange kan jevnlig arbeid med pensum føre til mindre stress og nerver når innleveringer eller eksamen nærmer seg. Hvis du jobber godt gjennom hele året, men fremdeles opplever store plager med angst før eksamen kan du lese denne artikkelen:

Struktur fra første dag

Planlegg: Det er lurt å lage seg en overordnet plan for hele semesteret. Skriv ned viktige datoer for innleveringer og eksamen, slik at du slipper ubehagelige overraskelser. I denne planen kan det være en fordel å lage seg delmål for hva du må lese/løse av oppgaver.

Faste tidspunkt: Du må forstå din egen studierytme. Finn det tidspunktet på dagen som passer best for deg. Noen jobber best tidlig på dagen, mens andre har behov for mer søvn, og jobber best på ettermiddagen. Du bør også prøve ut hvilke steder du jobber best, for mange er det viktig med lite støy og distraksjoner, mens andre foretrekker å jobbe på en kafé.

Vær opplagt: Faste tidspunkt er bra, men husk at du lærer best om du er opplagt. Trening, godt kosthold og gode søvnvaner bidrar til god helse, og du blir mer opplagt til å lære.

Korte økter: Å lese sammenhengende i flere timer er ikke sikkert at gir så godt utbytte. Det er en fordel å dele opp øktene i kortere perioder, og varier hva du jobber med. Kanskje leser du i 20-30 minutter, før du varier med at du «hører deg selv» for å variere og teste hva du har lært.

Les for å forstå

Hvis du er demotivert og lei, men må lese minst 100 sider for å ikke ligge bak dagsplanen din blir det ofte til at du skummer teksten fort for å bli raskt ferdig. Det fører ofte til at du ikke får med deg det du leser. For å unngå å skumme gjennom teksten kan det hjelpe å lese teksten høyt for seg selv. Det er også viktig å huske at det ikke er meningen at man skal gjengi innholdet i en tekst ordrett, men vise at du har forstått det du har lest.

Selvtest: Å gjenta det du har lest høyt for deg selv er en god studieteknikk for å huske bedre, og for å teste deg selv underveis.

Notater: Det finnes mange ulike teknikker for å notere, og det er viktig at du tester litt for å se hva som passer deg best. Det er forskere som har vist at å notere med penn i forelesning er bedre enn å notere på datamaskin, men du må vurdere hva som gjør at du husker best. Når du leser pensum kan du notere på post-it-lapper, på datamaskin eller lage tankekart. For noen funker det å skrive korte sammendrag av et kapittel. Det viktigste er å formulere det du har lært med egne ord.

Still spørsmål: For å forsikre deg om at du har forstått det du leste, kan du stille spørsmål til teksten. På denne måten kan du også se etter sammenhenger og assosiasjoner, og på denne måten husker du bedre det du har lært.

Samarbeid med medstudenter

Ofte kan det vært svært hjelpsomt å diskutere spørsmålene med andre. Kanskje de kan forklare deg noe du ikke forstår? Og motsatt. Man lærer av å lære bort til andre noe også.

Kollokvier/seminar: Å delta i kollokvier eller på seminar er både sosialt og lærerikt. Her kan du diskutere pensum/oppgaver med dine medstudenter.

Lær gjennom å forklare: Dersom du skal forklare noe til en medstudent og du sliter litt med å finne de rette ordene kan det være et hint om at du ikke helt har forstått det du har lest enda. På denne måten kan du korrigeres, og du kan lære noe nytt av andre.

Jobb med oppgaver

Det er selvsagt forskjell på hvordan man studerer matte, og hvordan man leser til eksamen i et samfunnsvitenskapelig fag. Selv med store forskjeller, vil det til alle fag være nyttig å jobbe med oppgaver i emnet.

Når det begynner å nærme seg eksamensperioden kan det være en fordel å besvare tidligere eksamensoppgaver. Disse finner du gjerne på nettsiden til ditt studiested.

Realistiske mål

Dersom du greier å følge noen av disse tipsene kan du oppleve økt effektivitet i læringen, og kanskje vil det også føre til mindre stress og nerver når eksamen kommer. En annen ting som er lurt å tenke på er å senke kravene fra starten av. Kanskje skal du ikke begynne med å lese åtte timer om dagen, og sette deg mål om å lese ferdig en bok på en uke. Kanskje er det bedre å jobbe noen få effektive timer om dagen.

Sett deg realistiske delmål. Det kan øke motivasjonen, og så kan du heller øke kravene utover semesteret.

Føler du at du gjør alt riktig, men kommer deg fremdeles ikke gjennom alt i pensum? Det er ikke nødvendig å lese alt, og det er ikke nødvendig å huske alt. Dersom du tidlig på semesteret sjekket læreplanen og forventninger til deg i faget kan du gå tilbake til disse. Hva er det viktigste du skal lære? Er det noe jeg ikke trenger å lese? I de fleste tilfeller må du ikke lese alt i pensum, eller svare på absolutt alle oppgaver i boka. Ta et skritt tilbake, se på hva som er det viktigste, og prioriter.

Notisblokker med franske gloser
INDIVIDUELT: For noen er det mest effektiv å notere aktivt mens man leser pensum, for andre fungerer ikke dette i det hele tatt. Finn de studieteknikkene som passer din måte å lære på.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?