Hva vil det si å være privatist?

Mangler du fag fra videregående skole? Vil du forbedre karakterene dine? Da kan du ta eksamen i fagene som privatist.

Sist oppdatert: 17.11.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

""
PRIVATIST: Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring, og må selv melde deg på eksamen. I denne artikkelen får du nyttig informasjon om frister, forbedring av karakterer og alternativt til undervisning. Foto: J. Kelly Brito/Unsplash

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen.

Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før, eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt eksamen i tidligere.

Du kan ta privatisteksamen i fag fra:

 • Yrkesfag og studieforberedende på videregående skole.
 • Høgskole og universitet.

Ønsker du å ta fag på høgskole- og universitetsnivå, får du informasjon om privatistordningen hos hvert enkelt lærested.

Hvordan blir du privatist?

Du må selv melde deg opp til eksamen i det fylket du ønsker å gjennomføre eksamen i. Fylkene har forskjellige datoer for når de åpner for påmelding. På udir.no finner du kontaktinformasjon til de ulike fylkene.

I de aller fleste fylkene melder du deg på eksamen gjennom privatistweb.no.

Noen fylket bruker andre løsninger for påmelding. Du kan lese mer om dette på udir.no. På Utdanningsdirektoratets nettside finner du også informasjon om eksamensdatoer. Hvis du ønsker å ta flere eksamener må du sjekke at de ikke er på samme dag.

Du kan melde deg opp til eksamen to ganger i året. Fristene for å melde seg på er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Hva koster det å ta eksamen som privatist?

Det er eksamensgebyr for deg som vil ta eksamen som privatist.

Prisene for eksamen varierer. Dersom du tar eksamen i fag du allerede har karakter i, og som du ønsker å forbedre, er dette litt dyrere enn om du tar privatisteksamen i fag du ikke allerede har, eller fag du ikke har bestått.

Det er egne priser for deg som tar fag- eller svenneprøve som privatist.

Ønsker du oppdaterte priser for eksamen kan du sjekke dette på udir.no.

Hvordan lære pensum til eksamen

Som privatist har du ikke krav på noen undervisning i fagene før eksamen.

Du er selv ansvarlig for å skaffe seg pensumlister, lærebøker, og å lære deg innholdet i faget.

Det er viktig å være disiplinert og ta ansvar for å lære deg pensum før eksamen. Noen synes dette er tøft, og velger derfor å ordne undervisning i fagene de skal ha privatisteksamen i.

Her er mulighetene dine som privatist:

 • Lese på egen hånd.
 • Hospitere i et fag ved en videregående skole. Dette er gratis, men du må selv kontakte skolen for å høre om de tilbyr dette.
 • Følge undervisning på privat skole i det aktuelle faget. Dette må du betale for.
 • Følge undervisning på nettet. Dette må du betale for.

Hva skjer om jeg forbedrer karakteren?

Om du får bedre karakter på privatisteksamen enn det du har på vitnemålet, strykes både den gamle standpunktkarakteren og eventuell eksamenskarakter du har i faget fra før.

De nye karakterene føres på vitnemålet i stedet for de gamle.

Hva skjer om karakteren er dårligere?

Får du dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt fra før, blir den gamle standpunktkarakteren stående.

Det er altså ingen sjanse for å sitte igjen med en dårligere karakter enn utgangspunktet, etter å ha tatt eksamen som privatist.

Hvordan registrerer du nye karakterer og fag?

Du må snakke med din videregående skole om hvordan nye fag og karakterer føres på vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Forbedringer av karakterer og nye fag må du dokumentere med vitnemål og/eller kompetansebevis.

Ønsker du å bytte ut ett eller flere fag på vitnemålet ditt med nye fag, er det den videregående skolen eller fylkeskommunen som avgjør hva du kan bytte ut.

Ta opp fag mens du fortsatt går på videregående

Hvis du tar fag som privatist etter at du har fullført videregående skole, vil du søke høyere utdanning i det som heter ordinær kvote.

Det er ofte litt vanskeligere å komme inn på studier i ordinær kvote enn i kvoten for førstegangsvitnemål. Du kan lese mer om ordinær kvote og førstegangsvitnemål i denne artikkelen.

Vil du forbedre en karakter fra Vg1 kan det derfor være lurt å ta faget som privatist samtidig som du går Vg2 eller Vg3.

Du kan forbedre fag/ta nye fag og fremdeles være i førstegangsvitnemålskvoten hvis du tar privatisteksamen under det 3-årige løpet. Les mer om opptakskvoter på samordnaopptak.no.

Fakta

Viktig for deg som skal være privatist

 • 15. september er fristen for å melde seg opp til privatisteksamen for høstsemesteret
 • 1. februar er fristen for å melde seg opp til vårsemesteret.

Som privatist har du ingen krav på undervisning, og du kan da velge mellom å:

 • Lære pensum på egenhånd
 • Spørre en videregående skole om å hospitere i faget/fagene du skal ta eksamen i
 • Følge undervisning ved en privat skole eller på nett. Dette koster stort sett penger.
""
PRIVATIST: Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring, og må selv melde deg på eksamen. I denne artikkelen får du nyttig informasjon om frister, forbedring av karakterer og alternativt til undervisning. Foto: J. Kelly Brito/Unsplash

Fakta

Viktig for deg som skal være privatist

 • 15. september er fristen for å melde seg opp til privatisteksamen for høstsemesteret
 • 1. februar er fristen for å melde seg opp til vårsemesteret.

Som privatist har du ingen krav på undervisning, og du kan da velge mellom å:

 • Lære pensum på egenhånd
 • Spørre en videregående skole om å hospitere i faget/fagene du skal ta eksamen i
 • Følge undervisning ved en privat skole eller på nett. Dette koster stort sett penger.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?