Aldersgrenser for å jobbe

Visste du at hva du har lov til å gjøre og hvor mye du kan jobbe, varierer etter hvor gammel du er? Finn ut hva som gjelder for alderen din her.

Sist oppdatert: 11.11.2022 Av: Arbeidstilsynet, i samarbeid med ung.no

Gammel nok?
JOBB: Vi har lover og regler for hvor gammel du må være for å få ta ulike jobber. For eksempel må du i de fleste butikker være fylt 18 år for å få stå i kassen.

I arbeidslivet finnes det spesielle lover og regler for å beskytte deg som er under 18 år.

Her er en oversikt over hvilke jobber du kan ha, og hvor mye du kan jobbe, ut i fra hvor gammel du er:

Under 13 år

Personer under 13 år har som hovedregel ikke lov til å arbeide, men det finnes noen unntak. For eksempel kan du gjøre:

 • kulturelt arbeid (for eksempel være med i en filminnspilling eller opptre i en teaterforestilling)
 • kunstnerisk arbeid
 • sportslig arbeid
 • reklamemessig arbeid
 • hvis familien din driver gård, kan du hjelpe til med for eksempel potethøsting, bærplukking og lett stell av dyr

Du kan bare ha slike jobber hvis det ikke går ut over din sikkerhet, helse, utvikling og skolegang. Du må også ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte, og Arbeidstilsynet må ha gitt forhåndssamtykke.

13 - 15 år

Hvis du har fylt 13 år kan du utføre «lett» arbeid. Dette kan for eksempel være jobb som avisbud eller kontor- og butikkarbeid.

Har du fylt 14 år, kan du også ha annet arbeid som en del av skolegangen din eller i praktisk yrkesorientering (arbeidsuke). Slike opplæringsprogram skal være godkjent av skolen.

Dersom du er under 15 år eller er skolepliktig, må du ha skriftlig samtykke fra dine foresatte før du kan jobbe.

15 - 18 år

Er du over 15 år kan du ha arbeid som ikke er til skade for din sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Det betyr at du for eksempel kan ha butikkarbeid eller rydde- og vedlikeholdsarbeid.

Arbeidsgiveren må vurdere om arbeidet kan være til skade for deg, og må gjøre det som er nødvendig for og ivareta din sikkerhet, helse og utvikling.

Visse typer arbeid regnes som farlig, og er forbudt å utføre av personer under 18 år. Arbeidsgiveren din kan ikke sette deg til slikt arbeid. Det er likevel noen unntak fra dette forbudet ved yrkesrettet opplæring.

Over 18 år

Når du har fylt 18 kan du ta de aller fleste jobber. I noen jobber er det likevel egne aldersgrenser. Du må for eksempel ha fylt 20 år for å ha lov til å selge brennevin.

Hvor mye kan du jobbe?

Det er også regler for hvor mye du kan jobbe, og når du kan jobbe.

Er du under 18 år, skal arbeidstiden din ikke påvirke sikkerheten, helsen eller utviklingen din - og skal heller ikke gå ut over skole og undervisning.

Regelverket skiller på alder og om du er skolepliktig (går på ungdomsskolen) eller ikke:

Fakta

Kort fortalt:

 • Er du under 13 år kan du som hovedregel ikke ta arbeid.
 • Er du under 15 år eller skolepliktig (går på ungdomsskole), må du ha skriftlig samtykke fra foresatte før du kan arbeide.
 • Er du mellom 15 og 18 kan du ha arbeid som ikke er til skade for din sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang.
 • Når du er fylt 18 år kan du ta de fleste jobber.

Stengt

Jobb
Gammel nok?
JOBB: Vi har lover og regler for hvor gammel du må være for å få ta ulike jobber. For eksempel må du i de fleste butikker være fylt 18 år for å få stå i kassen.

Fakta

Kort fortalt:

 • Er du under 13 år kan du som hovedregel ikke ta arbeid.
 • Er du under 15 år eller skolepliktig (går på ungdomsskole), må du ha skriftlig samtykke fra foresatte før du kan arbeide.
 • Er du mellom 15 og 18 kan du ha arbeid som ikke er til skade for din sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang.
 • Når du er fylt 18 år kan du ta de fleste jobber.

Stengt

Jobb

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?