Visste du at nesten en av fire har en lett grad av tvangslidelse? For noen blir tvangen likevel så alvorlig at den tar fullstendig kontroll over hverdagen.

Mørkhåret jente i slutten av tenårene ser betenkt ut.
PLAGSOMT: Tvangstanker er tanker eller fantasier som mer eller mindre alltid dukker opp. (Foto: Liza Summer/Pexels)

De fleste som lider av tvang har både tanker og handlinger som styres av tvangen.

Hva er tvangstanker?

Tvangstanker er tanker eller fantasier som mer eller mindre alltid dukker opp. Den som opplever slike tanker skjønner at de er meningsløse, men klarer ikke stoppe dem. Når de invaderende tankene tar overhånd, kan de være årsak til kraftig angst, ubehag og isolasjon.

Tvangstanker fører nesten alltid til tvangshandlinger - det vil si handlinger som du føler du er nødt til å utføre og er nødt til å utføre ofte. Det kan være rituelle handlinger, som det å alltid slå lysbryteren på et bestemt antall ganger, ikke gå på kumlokk eller lignende. Det kan også være ustoppelig trang til kroppsvask, håndvask eller dusjing, eller noe helt annet.

Når blir tvang en lidelse?

De aller fleste opplever å få rare tanker som ikke gir mening fra tid til annen. Det er når tvangstankene blir værende og konstant kverner rundt i hodet, at vi snakker om en tvangslidelse.

I begynnelsen kan tvangslidelsen oppleves som en mestringsteknikk for å holde angst og uro i sjakk. For eksempel kan en tvangstanke være at noe katastrofalt vil skje, og tvangshandlingen kan være å måtte slå i veggen fire ganger for at det katastrofale ikke skal skje.

Ofte er det sammensatt og vanskelig å definere som helt klare tanker bak handlingene. Det finnes forskjellige former for tvangslidelser, og det finnes mange grader og kombinasjoner av de forskjellige tvangssymptomene.

Når utvikles tvangslidelser?

Tvangslidelser omtales ofte som skjulte lidelser. Antallet personer som søker hjelp for tvangslidelser, øker, men ingenting tyder på at det er en økning av selve lidelsen.

Lidelsen starter ofte når man er ung. Ca. halvparten av pasientene rammes før de har fylt 20 år, og tvang finnes like ofte hos både gutter og jenter.

Tvangslidelser er ikke arvelige, men det finnes en arvelig komponent. Det betyr at noen personer er disponert, og at visse omstendigheter kan utløse en tvangslidelse.

Hva påvirker tvangslidelsene?

Man får ikke tvangslidelser av familieproblemer, men måten familien eller andre rundt en takler tvangslidelsen, har noe å si for hvor ille plagene oppleves.

Negative kommentarer eller kritikk kan forverre problemene. Den det gjelder klarer jo ikke å la være å utføre tvangshandlingen, og negativt fokus på det fra andre kan gjøre det vanskeligere.

Å forsøke å la være å gjøre tvangshandlingene kan gi voldsomt ubehag eller angst. Profesjonell hjelp trengs når tvangsproblemene har utviklet seg til en alvorlig lidelse som hindrer personen i hverdagen.

Få hjelp til å takle tvangstanker

Fastlegen er ofte den første du bør søke hjelp hos. Fastlegen kan også henvise videre til psykolog eller annen terapeut. Skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom eller Studenthelsetjeneste kan også være aktuelle å søke hjelp hos.

Det finnes en interesseorganisasjon for de som har tvangslidelse/OCD som heter Ananke

Du kan også lese mer om tvangslidelser på Norsk forening for kognetiv terapi.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 05.10.2017

Kilder:

Helsedirektoratet

Offentlig og kvalitetssikret
Mørkhåret jente i slutten av tenårene ser betenkt ut.
PLAGSOMT: Tvangstanker er tanker eller fantasier som mer eller mindre alltid dukker opp. (Foto: Liza Summer/Pexels)
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

Vanlige bivirkninger av p-piller og annen hormonell prevensjon

Alle legemidler har en virkning, men også potensielle bivirkninger. Her finner du en oversikt over hvilke bivirkninger de ulike hormonelle prevensjonsmetodene kan gi.

Jente i slutten av tenårene lener seg mot et metallgjerde og kikker ut av det.

Reglene for fravær på videregående skole

På grunn av smittesituasjonen er fraværsreglene endret ut skoleåret.

Gutt med caps går ute på gata

Spørsmål og svar om korona og vaksine

Her finner du svar på mange vanlige spørsmål om korona og vaksine for ungdom. For å begrense smitten, er det viktig med vaksinering.